Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Steenuil

De steenuilen zijn uitgevlogen, maar bezoeken nog regelmatig de nestkast. Je kan nog live meekijken op: www.steenuil.nl/beleef-de-lente

steenuil
Dit weblog wordt beheerd door:
Joep STONE

Joep STONE

Ronald STONE

Ronald STONE

Pascal STONE

Pascal STONE

Christ Ken en Geniet

Christ Ken en Geniet

BDLRedactie

BDLRedactie

Jun 29.06.2016
20:03 uur
Pascal STONE

Broedsucces

Vandaag deel 2 van de resultaten van ons steenuilenonderzoek 2016: het broedsucces. Doel van voortplanting is uiteraard om zoveel mogelijk nakomelingen te laten uitvliegen. Het meten van het broedsucces is dan ook waar het allemaal om draait bij het nestonderzoek.

We kunnen het broedsucces op verschillende manieren uitdrukken: het nestsucces, het aantal uitgevlogen jongen en het eisucces.

 

Nestsucces

Hieronder verstaan we het percentage van alle gestarte nesten dat succesvol is, dat wil zeggen: waar ten minste één jong uitvliegt. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat elke broedpoging succesvol is. Bij steenuilen mislukt jaarlijks gemiddeld zo'n 25 tot 30% van alle nesten.

 

Dit jaar is in de regio rondom Winterswijk 75,6% van alle nesten succesvol gebleken. Dat ligt een paar procent hoger dan het langjarig gemiddelde van 72,3%.

Dat betekent dus ook dan bijna 25% van de broedpogingen geen jongen heeft opgeleverd. De meeste van deze nesten mislukten in de eifase (tijdens het broeden). Vermoedelijk gaat het dan vooral om nesten waarvan de eieren niet levensvatbaar waren (de niet-uitgekomen eieren gaan we nog onderzoeken), of nesten die verlaten zijn omdat bijvoorbeeld man of vrouw tijdens het broeden is weggevallen. Er zijn slechts enkele nesten mislukt in de (kleine) jongenfase.

 

We hebben dit jaar overigens geen concrete aanwijzingen gevonden voor predatie van nesten door bijvoorbeeld steenmarters.

 

Uitgevlogen jongen

Om de populatie in stand te houden, moeten er door alle broedparen samen voor voldoende nakomelingen worden gezorgd. De maat hiervoor is het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar (per gestart nest), dat is dus inclusief de mislukte nesten waar geen jongen zijn uitgevlogen.

 

Dit jaar zijn, berekend over 78 nesten, gemiddeld 2,56 jongen per gestart nest uitgevlogen. Dat is flink hoger dan het langjarig gemiddelde, dat 2,13 bedraagt. En heel veel hoger dan vorig jaar, toen we slechts 1,67 uitgevlogen jong per nest vaststelden.

 

Een heel succesvol jaar dus!

Aantal nesten met 0,1,2... 6 uitgevlogen jongen. De rode kolom (19 nesten met 0 uitgevlogen jongen) zijn de mislukte nesten.

 

Eisucces: Hoog-rendements-uilen

Een bovengemiddeld aantal uitgevlogen jongen dus, terwijl het aantal eieren per nest op een gemiddeld niveau lag (zie deel 1, blog 28 juni). Dit  betekent dat verhoudingsgewijs veel eieren tot een uitgevlogen jong hebben geleid, een hoog rendement dus. Het rendement van de gelegde eieren drukken we uit als het eisucces: het percentage van de gelegde eieren dat een uitgevlogen jong oplevert.

 

Een rekensom laat zien dat dit jaar het eisucces inderdaad heel hoog lag. Als ik inzoom op de 67 nesten waarvan we dit jaar de legselgrootte hebben vastgesteld, zien we dat maar liefst 64,6% van de eieren uit die nesten een uitgevlogen jong heeft opgeleverd. Daarmee scoort 2016 als beste jaar sinds 1998 en zelfs iets beter dan het topjaar 2014 (toen 63,6%).

 

Vergelijk dit eens met het langjarig gemiddelde eisucces over 1998-2015, dat met 53,1% een stuk lager ligt. En als we 2016 vergelijken met 2015, dan zien we helemaal een groot verschil: vorig jaar was het eisucces slechts 44,5%, maar liefst 20% lager dan dit jaar!

  

Het hoge broedsucces is te danken aan het geringe aantal niet-uitgekomen eieren en bovenal een zeer lage sterfte van nestjongen. Daarmee verschilt 2016 sterk van vorig jaar, toen we juist relatief veel jongensterfte vaststelden.

 

In het volgende blog meer over de "kwaliteit" van de jongen: de conditie.

 

- - - - - - - - - - -

Update van onze webcamjeugd: de nestkast blijft lokken. Overdag zitten ze nog graag voor lange tijd met z'n drieën in de kast, in de energiespaarstand.

We hebben het al vaker gehad over hun (ontbrekende) manieren en weinig gereguleerde leefstijl. Maar we moeten ook toegeven dat áls het er op aan komt, ze toch wel heel goed luisteren naar hun ouders. Zoals we al een paar keer hebben kunnen zien -  ook vandaag weer in het clipje "Gevaar" -  gaan ze na een alarmroep van één van de ouders razendsnel gehoorzaam de veilige kast binnen!

Logboekfoto
23.06.2016 | 06:19 | Ronald STONE Van driehoog achter naar luxe landhuis
Logboekfoto
22.06.2016 | 06:21 | Ronald STONE Echte Achterhoekers
Logboekfoto
19.06.2016 | 15:36 | Ronald STONE De week van de woelmuis

Adbdl-actielid-142x415