Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online
Dit weblog wordt beheerd door:
Mardik

Mardik

Bernard Spaans

Bernard Spaans

Eckard Boot - Natuurmonumenten

Eckard Boot - Natuurmonumenten

Eric Menkveld - Natuurmonumenten

Eric Menkveld - Natuurmonumenten

Lauren Vriens - Natuurmonumenten

Lauren Vriens - Natuurmonumenten

moderator14

moderator14

Marc Vogelinformatiecentrum

Marc Vogelinformatiecentrum

BDLRedactie

BDLRedactie

Jun 16.06.2016
00:03 uur
Mardik

Late aankomsten

Er komen nog steeds vogels bij, in de Texelse kolonies van de grote stern. Wat zijn dat voor vogels, die zich zo laat in het seizoen nog bij de kolonie voegen?

Het gaat vrij ongemerkt, maar er verschijnen nog steeds nieuwe vogels in de kolonie. Vers bloed, van elders. Vogels die hun broedpoging hebben zien mislukken, gaan vaak zwerven en sluiten zich dan aan bij en kolonie elders. Een nieuwe broedpoging dit jaar zit er voor hen waarschijnlijk niet meer in, maar ze kunnen wel hun licht opsteken in een andere kolonie en als het ze hier (beter) bevalt, komen ze volgend jaar wellicht terug om zich als broedvogel te vestigen. De Texelse vogels zijn natuurlijk allemaal ooit ergens vandaan gekomen. Een minderheid van de "Texelaars" kan maar eigen kweek zijn, de meerderheid moet van elders aan zijn komen waaien.

 

Kijk maar eens goed naar de beelden op de webcam: er lopen diverse vogels in beeld met een ring aan een van de poten. Op Texel ringen we geen vogels met (alleen) een stalen ring, dus ieder individu met één ring komt van elders. Veel van "onze" vogels komen waarschijnlijk van Griend. Daar is altijd heel veel geringd en op Griend zijn de aantallen broedvogels recent sterk terug gelopen, waarschijnlijk ten faveure van Texel. Maar we zien ook veel vogels met (kleur)ringen uit Zuidwest Nederland op Texel.

 

Grote sterns hebben altijd en overal te maken met tegenslag. Als de nesten tijdens een zeldzame zomerstorm met extra hoog water niet overstromen (niet op Texel: hier zitten ze veilig binnendijks), komt er wel een bende hongerige grote meeuwen (Griend) of zwartkopmeeuwen (Westerschelde) langs om eieren te roven. Als dat je overkomt, als broedvogel, en je ontdekt dan vervolgens Texel, veilig en droog, zonder zwartkopmeeuwen en met slechts een enkele zilvermeeuw die af en toe zijn gezicht laat zien, dan moet het hier wel een grote-stern-paradijs zijn. En dus blijven ze hangen.

 

Ook jonge vogels, van een paar jaar oud, die (bijna) aan broeden toe zijn, kunnen zich nog laat in het seizoen bij de kolonie aansluiten. De vogel hieronder op de foto is geboren en getogen op de Farne Eilanden, aan de overkant van de Noordzee. Op 28 mei van dit jaar is zijn ring daar nog afgelezen. Gisteren dook hij hier op. De Engelsen laten ons weten dat ook op de Farne Eilanden de grote sterns dit jaar veel last hebben van grote meeuwen...

 

Deze "Engels sprekende" grote stern is nog niet heel oud. Half juni is hij nog in strak zomerkleed: hij loopt dus wat achter bij de echt volwassen broedvogels die al schimmelkoppen hebben. Ook vertoonde hij wat ander gedrag dan de broedvogels: hij was nog aan het baltsen. Probeerde hij een Texelse schone aan de haak te slaan? Of had hij zijn eigen lief meegenomen? Dat was niet te zien, want zijn beoogde partner (niet in beeld) had geen ring. Hij wel en die (kleur)ring vertelde ons dat hij als kuiken was geringd op de Farne Eilanden in 2013. Weer een nieuwe Texelaar? De vogel rechts in beeld is een broedvogel. Kijk maar: witte plekjes op de kop en een kuiken aan zijn (of haar) voeten. Geen partij voor deze puber op vrijersvoeten, op "vakantie" in het buitenland.

 

"Late arrival: Sandwich tern Red-UDT": geboren en getogen op de Farne Eilanden, maar sinds kort op Texel en wie weet? volgend jaar hier broedvogel.

Mardik-200x300px
12.06.2016 | 15:24 | Mardik Er komt beweging in
B._spaans_pasfoto
25.05.2016 | 22:07 | Bernard Spaans Vanaf nu is er nog meer te zien in de Grote Stern kolonie
Mardik-200x300px
22.05.2016 | 21:12 | Mardik Beschuiten met muisjes
B._spaans_pasfoto
19.05.2016 | 22:25 | Bernard Spaans Ruim 7400 broedende Grote Sterns op Texel

Adbdl-helpweidevogels-gruttobp-142x415