Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Grauwe Kiekendief

Helaas is het niet gelukt livebeelden te tonen van grauwe of blauwe kiekendief.

grauwe-kiekendief
Dit weblog wordt beheerd door:
Madeleine Postma

Madeleine Postma

Moderator 65

Moderator 65

BDLRedactie

BDLRedactie

Jun 23.06.2016
22:43 uur
Madeleine Postma

De eerste Grauwe Kiekendieven zijn uit het ei, maar helaas geen webcam

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het in kaart brengen van alle broedparen. Vandaag zijn de eerste twee nesten van 2016 beschermd.

Helaas geen webcam
Nadat de meeste broedparen in kaart waren gebracht, hebben we gezocht naar een geschikte, niet al te opvallende locatie voor de webcam in een omgeving waar gebruik gemaakt kon worden van internet via de kabel. Er was een geschikte locatie, twee boeren waren zeer bereid om mee te werken. Toen we begin maakten met het observeren van het paartje om de exacte nestplek te kunnen vinden, bleek het vrouwtje gestopt te zijn met broeden. Wat de reden is van het mislukken van dit nest is moeilijk te zeggen, verschillende oorzaken zijn mogelijk: eieren waren gepredeerd of het vrouwtje kreeg te weinig prooien om het broeden voort te kunnen zetten.

Na het mislukken van dit paartje hebben we meerdere geschikte locaties bekeken en allemaal enthousiaste boeren gesproken, maar helaas was er nergens goed internet beschikbaar om de continuïteit van het versturen van de webcambeelden te kunnen garanderen. We beseffen nu eens te meer dat we in de voorgaande jaren veel geluk hebben gehad om toen webcambeelden te kunnen uitzenden. Wie een indruk wil hebben hoe het had kunnen zijn, kan vele clips met bijzondere momenten uit de voorgaande jaren nog op You Tube bekijken: seizoen 2013, seizoen 2014, seizoen 2015.

 

Slecht muizenjaar
In de twee voorgaande jaren was er sprake van een goed veldmuizen (hoofdvoedsel) aanbod, maar 2016 laat in alles zien dat er weinig veldmuizen zijn. Er worden meer zangvogels als prooi aangebracht, er zijn zelfs al libellen als prooi gevonden en de vrouwtjes hebben er langer over gedaan om op te vetten voordat ze met broeden konden beginnen.


Muizen (veldmuizen) zijn het hoofdvoedsel van Grauwe Kiekendieven.

In slechte muizenjaren worden er meer zangvogels, overige zoogdieren en insecten in de braakballen gevonden.

 

Start plaatsen nestbescherming
Vandaag, 23 juni, hebben we in het noorden van Groningen de eerste nesten van 2016 beschermd. Twee nesten met heel kleine jongen van 1 tot 5 dagen oud. Normaal gesproken beschermen we de nesten pas als de jongen rond de 12 dagen oud zijn. Rond die leeftijd beginnen hun veren door te komen en vanaf die tijd kunnen ze zelf hun temperatuur regelen, voor die tijd doet het vrouwtje dat. Deze nesten hebben we beschermd omdat ze in wintergerst liggen dat door de vele regen plat gaat liggen, waardoor deze broedsels mislukken omdat vrouwtjes vast kunnen komen te zitten of omdat het nest dan onbereikbaar wordt voor het vrouwtje.

 

Jammer dat we jullie niet kunnen laten meegenieten van al het moois wat in een nest van Grauwe Kiekendieven gebeurt. Wij wensen jullie een goede zomer en nog veel kijkplezier met de andere nesten.

Foto
04.05.2016 | 21:23 | Madeleine Postma Grauwe Kiekendieven: de eerste zijn terug in hun broedgebied!
Foto_mvdl
02.02.2016 | 21:08 | Mariska VBN Kiekendief nog niet live

Adbdl-helpweidevogels-kievitavk-142x415