Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Koolmees

Dit weblog wordt beheerd door:
Peter de Vries

Peter de Vries

Lysanne Snijders

Lysanne Snijders

Lies Zandberg

Lies Zandberg

Christ Ken en Geniet

Christ Ken en Geniet

BDLRedactie

BDLRedactie

May 03.05.2016
13:01 uur
Lysanne Snijders

Wat eten ze vandaag?

Ja!!! Negen (?) kleine hongerige vogelsnavels om te vullen. Heeft ma koolmees ons toch niet voor de gek gehouden en geheel volgens protocol elke dag een ei gelegd. Na het harde werken van het vrouwtje mag nu dan eindelijk de man ook echt aan de bak. En terecht, toch?

Het vrouwtje heeft veel geïnvesteerd in het leggen van de eieren. Het kost bijvoorbeeld heel wat calcium om 9 eieren te leggen. Daarom zagen we ook dat het vrouwtje een deel van de schaal na het uitkomen van een kuiken meteen opat. Zo kan ze haar calciumpeil weer wat omhoog brengen. De rest van de schaal gooide ze naar buiten, ver van het nest. Dit is om geen sporen voor roofdieren, zoals wezels, achter te laten, maar ook zodat de schaal niet om een nog niet uitgekomen eitje kan komen te zitten. Want door twee eierschalen heen breken is vaak een beetje teveel voor zo’n klein mormel.


De eerste paar dagen kunnen de kuikens zichzelf niet warmhouden en zal het vrouwtje dus nog veel op het nest zitten om ze warm te houden. Gelukkig helpt de zon deze week ook een beetje mee. Maar onze koolmeesman moet nu dus ook aan de bak en de eerste paar dagen voor het merendeel van het eten zorgen. Vanaf de tweede à derde dag gaat het vrouwtje steeds meer meevoeren en vanaf ongeveer de zesde dag voeren ze allebei evenveel.


Dit worden de meest uitputtende 3 weken van een koolmezenleven. Er zijn nesten bekend waarin uiteindelijk meer dan 10.000 rupsen zijn aangeleverd in deze periode. Omdat ze eigenlijk altijd maar één prooi tegelijk kunnen aanleveren, betekent dit heel wat rondjes op en neer vliegen, wat uiteindelijk neerkomt op meer dan 100 km vliegen. Dus meer dan twee marathons in drie weken voor elke ouder...


De eerste dagen zullen de prooidiertjes nog heel klein zijn (onder 15 mm), maar het percentage grote dieren (vaak grotere rupsen) zal in de loop van de tijd toenemen. Ook het percentage spinnen zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen en een maximum behalen rond de zesde à zevende dag. Al nemen we dit niet in alle nesten waar. We denken dat spinnen een belangrijke bron vormen voor de vorming van de veren (keratine).


Zowel in nesten vroeg als in nesten laat in het seizoen zien we een toename in prooigrootte en een verandering in prooisamenstelling. Welke prooien worden aangeleverd is dus vooral een keuze van de ouders en komt niet doordat er in het begin alleen maar kleine prooien te vinden zijn. Maar de beschikbaarheid aan grote en kleine prooien (en spinnen) bepaalt natuurlijk wel hoe hard onze mezen moeten werken om ze te vinden. Vooral als er wel negen hongerige snavels gevuld moeten worden. Wat een prestatie. Ik wens ze veel succes de komende dagen!

 

Koolmees2
22.04.2016 | 11:32 | Lies Zandberg Broeden is hard werken
Chickbox6
05.04.2016 | 15:59 | Lysanne Snijders Wie goed luistert ziet meer

Adbdl-vogelsdichterbij-142x415
Nioo_logo_beleef_de_lente