Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Steenuil

Dit weblog wordt beheerd door:
Joep STONE

Joep STONE

Ronald STONE

Ronald STONE

Pascal STONE

Pascal STONE

Christ Ken en Geniet

Christ Ken en Geniet

BDLRedactie

BDLRedactie

Jun 28.06.2016
21:04 uur
Pascal STONE

Geslaagd!

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd BdL-seizoen! Het steenuilenpaar heeft een prachtige prestatie geleverd, waarop we natuurlijk ook gehoopt hadden: succesvol een nest jongen grootbrengen. Vanaf half februari hebben we kunnen genieten van de prachtige beelden, fantastisch samengevat in de inmiddels meer dan 300 clipjes van de hand van meesterclipmaker Geert.

Maar niet alleen de webcamuilen hebben een prima jaar achter de rug, over het algemeen hebben de collega-steenuilen in de ruime regio rondom Winterswijk (zuidoostelijke Achterhoek) een zeer succesvol broedseizoen gehad.

 

In onze vlogs (en blogs) heeft u al een indruk gekregen van ons veldwerk. Dat zit er nu bijna op. Aanstaande zaterdag is de laatste velddag - de kliekjesdag. In vrijwel alle nesten zijn de jongen inmiddels uitgevlogen (d.w.z., meer dan 30 dagen oud) en dat is een mooi moment om de balans op te maken.

In deze en de komende blogs neem ik graag de resultaten van ons onderzoek met u door. Het betreft nadrukkelijk alleen de resultaten uit de genoemde onderzoeksregio; voor een goed landelijk beeld en/of regionale verschillen is het nog te vroeg.

 

Kort impressie onderzoek

Dit jaar hebben we ruim 80 nestlocaties gevolgd. Dat is ongeveer 20% van de ruw geschatte steenuilenpopulatie in ons onderzoeksgebied.

Op enkele locaties bleken de steenuilen op een onvindbare of niet controleerbare plek te broeden, zoals de uilen in de holle kersenboom uit vlog 9. Van die plekken hebben we onvoldoende gegevens kunnen verzamelen over het broedproces, en bleef het bijvoorbeeld bij de vaststelling dat er succesvol jongen waren uitgevlogen.

 

Uiteindelijk hebben we 78 nesten gedurende het gehele seizoen intensief gevolgd, waarover we betrouwbare uitspraken kunnen doen. Het overgrote deel betrof nesten in nestkasten, en enkele in een schuur of schuurtje.

 

De resultaten van dit jaar vergelijken we met de langjarige gemiddelden die we hebben berekend over de periode 1998-2015 (in 1998 hebben we ons onderzoek geïntensiveerd en dat geeft de beste vergelijking).

 

Vandaag deel 1: de eieren.

 

Eieren

 

Legselstart

Wat hebben we lang moeten wachten bij de webcamuilen voordat het eerste ei werd gelegd! Daar hadden we de kijkers al voor gewaarschuwd: de cams gingen immers al op 14 februari open, twee maanden voordat een gemiddelde steenuilvrouw begint met de eileg. Gelukkig was tijdens die lange voorbeschouwing ook genoeg te zien, zoals het vele geknuffel tussen man en vrouw.

 

Uiteindelijk legde ze haar eerste ei op 20 april. Dat bleek vijf dagen later dan de gemiddelde legselstart die we in 2016 hebben berekend, die komt namelijk op 15 april. Om deze datum goed te kunnen vergelijken met de langjarige gemiddelde legselstart, moeten we eerst nog corrigeren voor het schrikkeljaar door er één dag bij op te tellen. Dan komen we op 16 april, en dat is slechts een afwijking van één dag ten opzichte van het langjarige gemiddelde, dat op 17 april ligt.

 

De vroegste legdatum dit jaar was overigens op 3 april, en de laatste start was op 6 mei. De drie jongen van dat laatste nest hebben we afgelopen zaterdag geringd, op een leeftijd van 22 dagen (zie vlog 9).

  

Legselgrootte

Van 67 nesten hebben we de volledige legselgrootte kunnen vaststellen. Ook wat de legselgrootte betreft was 2016 een redelijk normaal jaar. Gemiddeld bevatte een nest dit jaar 3,88 eieren. Dat is een fractie minder dan het langjarig gemiddelde in ons onderzoeksgebied (3,91).

 

De legselgrootte varieerde van 1 tot 7 eieren. In onderstaande grafiek de legselgrootteverdeling (aantal nesten met 1,2, ... 7 eieren):

 

 

Met 24 nesten was een legsel met 4 eieren als gewoonlijk weer het meest populair onder de steenuilenouders.

 

Kortom, qua start van de eileg en aantal eieren was dit jaar een normaal jaar als we vergelijken met de lange tijdreeks. Of dat ook geldt voor het broedsucces? Daarover meer in het volgende blog.

Logboekfoto
23.06.2016 | 06:19 | Ronald STONE Van driehoog achter naar luxe landhuis
Logboekfoto
22.06.2016 | 06:21 | Ronald STONE Echte Achterhoekers
Logboekfoto
19.06.2016 | 15:36 | Ronald STONE De week van de woelmuis
P1000584
18.06.2016 | 12:05 | Joep STONE Geringd!! Liveverslag door uiltje nr. 3

Adbdl-actielid-142x415
Stone_banner
Vroege_vogels_banner