Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Steenuil

De steenuilen zijn uitgevlogen, maar bezoeken nog regelmatig de nestkast. Je kan nog live meekijken op: www.steenuil.nl/beleef-de-lente

steenuil
Dit weblog wordt beheerd door:
Joep STONE

Joep STONE

Ronald STONE

Ronald STONE

Pascal STONE

Pascal STONE

Christ Ken en Geniet

Christ Ken en Geniet

BDLRedactie

BDLRedactie

Sep 03.09.2016
20:59 uur
Ronald STONE

Nog niet afgelopen!

Het steenuilenseizoen is nog steeds niet voorbij.Tot onze verrassing maken de uilen nog regelmatig gebruik van de kast. Niet alleen worden de jongen bijna dagelijks nog wel gezien terwijl ze op de tak zitten en soms de kast binnengaan, hetzelfde voor ten minste een van de volwassen dieren.

Worden er af en toe twee jongen samen gezien, van de volwassen vogels is er steeds maar een tegelijk gezien. Niet met zekerheid te zeggen of het man of vrouw is, maar afgaand op de interactie met de jongen, gaat het om het vrouwtje. Soms zit een van de jongen op de tak te bedelen. Voeren is (nog) niet waargenomen.

 

Het is niet heel verwonderlijk dat de jongen er nog steeds zijn. Definitief vertrek uit het ouderlijk territorium vindt veelal pas in de loop van september plaats, soms nog later. Zoals gezegd zijn recent twee van de drie jongen gezien. Het derde jong (3817163) werd helaas op de ochtend van 7 augustus dood onder aan de voet van de perenboom gevonden. Vers dood, zonder uitwendige verwondingen. Het leek zo van de tak gevallen en op de grond geploft.

 

Onderzoekers van het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht troffen in veel organen (waaronder de luchtzakken) eieren van een rondworm Cyathostominae americana. Waarschijnlijk hebben de wormen het jong zodanig verzwakt dat het er uiteindelijk aan bezweek. Wanneer het deze besmetting heeft opgelopen is lastig te zeggen. Mogelijk dat het gebeurd is in de periode dat het nog in de nestkast verbleef. Over hoe de besmetting tot stand kwam, is het minder lastig speculeren. Waarschijnlijk zijn de wormen meegekomen met een regenworm of (spits)muis die als tussengastheer fungeerde. De sectie wees overigens uit dat het om een mannetje ging. Of de andere jongen ook besmet zijn is moeilijk vast te stellen. Die keren dat ze in beeld waren, oogden ze levendig en gezond. Hopelijk gaan we ze komende weken nog verschillende keren zien.

Logboekfoto
09.07.2016 | 07:08 | Ronald STONE Eerste steenuilenloze zaterdag
Logboekfoto
08.07.2016 | 08:03 | Ronald STONE Should I stay, or should I go?
Logboekfoto
07.07.2016 | 07:14 | Ronald STONE Waar ze gebleven zijn.
Logboekfoto
03.07.2016 | 16:06 | Ronald STONE Gevreesd predator, jager-verzamelaar of Koning van het boerenerf?
Pascalbdl
01.07.2016 | 11:56 | Pascal STONE Voedsel en conditie

Adbdl-actielid-142x415
Stone_banner
Vroege_vogels_banner