Beleef_de_lente_header

-

Bezoekers online

Steenuil

Dit weblog wordt beheerd door:
Joep STONE

Joep STONE

Ronald STONE

Ronald STONE

Pascal STONE

Pascal STONE

Christ Ken en Geniet

Christ Ken en Geniet

BDLRedactie

BDLRedactie

May 04.05.2016
10:49 uur
Joep STONE

Steenuilen in Vlaanderen

Het V in de Achterhoek broedt lustig maar rustig voort. Dat ziet er goed uit. Hopelijk blijft dat zo. Minder gaat het in de Brabantse kast. Hoewel… Gezien het filmpje ‘Ophalen’ heeft die kast in ieder geval de mooie functie van opslag van voorlopig overbodige etenswaar. Of het daar nog tot broeden komt? Die kans wordt steeds kleiner. Bij de buren zal het wel beter zijn.

Over buren gesproken…. Hoe gaat het met de steenuilen bij onze zuiderburen? Ik vroeg het aan Philippe Smets, de gedreven coördinator van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Vlaanderen (een soort Natuurmonumenten).

 

De steenuil is in Vlaanderen geen rode lijstsoort, zoals in Nederland. Dat betekent dat de soort nog ruim verspreid voorkomt in alle regio’s. Het beeld sluit goed aan bij de situatie in het direct aan Vlaanderen grenzende Zeeuws-Vlaanderen (zie het komende nummer van UILEN, ligt momenteel bij de vormgever)

 

Na de strenge winter van 1986 werd de populatie in Vlaanderen op nog slechts 2.000-3.500 paar geschat (Anselin & Devos 1992). Nadien heeft het bestand zich flink hersteld; de huidige populatieomvang ligt inmiddels ergens tussen de 6.000-10.000 broedparen.

 

Steenuilen broeden in Vlaanderen hoofdzakelijk in holtes van oude wilgen en hoogstamfruitbomen. Die komen er nog wijdverbreid voor, zoals bij ons tot aan de jaren zeventig in bijvoorbeeld de Betuwe ook het geval was. Jammer genoeg verdwijnen de oude bomen meer en meer uit het landschap en worden niet vervangen door nieuwe. Intussen blijkt uit nestkastonderzoek dat het broedsucces in Vlaanderen aan de lage kant is; gemiddeld vliegen er maar 2 jongen per nest uit. Dat in sommige jaren rond de helft van de nesten volledig mislukt helpt niet mee om de stand op peil te houden.

Een en ander zien we terug in het feit dat de populatieomvang de laatste jaren een lichte afname vertoont.

 

De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Vlaanderen doet er alles aan om de steenuil niet naar de Rode Lijst van bedreigde diersoorten af te laten glijden. Een van de activiteiten is het promoten van de aanplant van wilgen en fruitbomen in weilanden waar koeien, schapen of paarden lopen. Zeker waar paarden staan zijn steevast steenuilen te vinden, want paarden houden het gras zeer kort; dat maakt het tot voor de steenuil ideale jachtterreinen. Uiteraard worden er door de regionale vogelwerkgroepen ook nestkasten opgehangen ter compensatie van het verlies aan natuurlijke nestholten. Zo zou in ieder geval de broedgelegenheid op peil moeten blijven, ofwel gelijke tred moeten houden met de afname aan natuurlijke nestgelegenheid in boomgaarden e.d. Overigens bevatten niet alle hoogstamboomgaarden geschikte nestholten. Ze ontbreken, zijn te klein of te zeer in verval geraakt. Dan kan een nestkast de steenuil deugd doen, zoals is te zien in bijgaand filmpje van Pieter-Jan Alles. 

 

 

 

Pascalbdl
30.04.2016 | 06:59 | Pascal STONE De kunst van het broeden
Pascalbdl
26.04.2016 | 20:24 | Pascal STONE Hebben we er al vier?!

Adbdl-helpweidevogels-gruttobp-142x415
Stone_banner
Vroege_vogels_banner